Fundusz Dróg Samorządowych 2020

Projekt pn.”Remont drogi gminnej nr 101161D Radoszyce – Chobienia” zrealizowany został ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na 2020 rok. W ramach projektu wykonano remont drogi na dwóch odcinakach o łącznej długości 230 mb. W zakresie remontu wykonano remont cząstkowych ubytków, ułożenie geosiatki przeciwspękaniowej, ułożenie warstwy bitumicznej i warstwy ścieralnej oraz remont poboczy.

Celem projektu jest poprawa parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej

i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Podstawowym efektem projektu jest wyremontowanie 230 mb drogi gminnej nr 101161D Radoszyce – Chobienia.

Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych: 114 711,77 zł .

Kwota dofinansowania : 86 033,83 zł.Droga gminna Radoszyce-Chobienia Droga gminna Radoszyce-Chobienia