1. Zakłady budżetowe:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej.

2. Jednostki budżetowe:

  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnej ,
  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rudnej,
  • Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerrplatte w Chobieni,
  • Przedszkole Gminne w Rudnej
  • Przedszkole Gminne w Chobieni
  • Żłobek Gminny w Rudnej
  • Urząd Gminy Rudna.

3. Komunalne osoby prawne:

Instytucje kultury:

  • Centrum Kultury w Rudnej,
  • Chobieński Ośrodek Kultury.