Głównym zadaniem Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnej jest realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Pracownicy ośrodka przyznają i wypłacają różnego rodzaju świadczenia – rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, socjalne oraz dodatki – mieszkaniowe, energetyczne. Prowadzą ponadto postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. Szeroką opieką obejmują rodziny, zwłaszcza te w których istnieje problem przemocy, choroby alkoholowej czy narkomanii. Mieszkańcy gminy mogą skorzystać w ośrodku z pomocy prawnej i psychologicznej. GOPS w Rudnej przyjmuje także wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny.

Realizuje programy pomocy podopiecznym finansowane przez Budżet państwa i Gminę.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnej
Pl. Zwycięstwa 5, 59-305 Rudna
tel. 76 724 68 51
e-mail: gops@gops.rudna.pl

Strona internetowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Elektronicza skrzynka podawcza

Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek od 7.00 do 15.00

Dyrektor – Dorota Wojtun-Koblańska
przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach od 10.00 do 15.00

KONTAKT

Dyrektor – Dorota Wojtun – Koblańska (pokój nr 1) – tel. 76 72468 51

Zastępca dyrektora – Anna Glinkowska -I piętro (pokój nr 14) – tel. 76 8479023 lub 76 73246851 wew. 102

REFERAT FINANSOWO-KSIĘGOWY

Główny Księgowy – Anna Sroka – I pietro (pokój nr 15a) – tel. 76 8479024, lub 76 73246851 wew.103

Księgowy – I pietro (pokój nr 15b) – tel. 76 8479036, lub 76 7246851 wew. 113

REFERAT POMOCY SPOŁECZNEJ

Inspektor – Jolanta Burza – (pokój nr 4 ) tel. 76 8479025 lub 76 73246851 wew. 104
prowadzi postępowania w sprawie:

 • dodatki mieszkaniowe i energetyczne
 • Karta Dużej Rodziny
 • stypendia szkolne

Pracownik socjalny – Mariola Krzeńć – (pokój nr 2a) tel. 76 8479027 lub 76 7246851 wew. 106

Pracownik socjalny – Iwona Czuczak i Maria Jachnik (pokój nr 3) tel. 76 8479028 lub 76 7246851 wew. 107

Pracownik socjalny – Agnieszka Stadnicka (pokój nr 5) tel. 76 8479026 lub 76 7246851 wew. 105

REFERAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Inspektor – Monika Bachta ( pokój nr 6) tel. 76 8479032 lub 76 7246851 wew. 111

prowadzi postępowania w sprawach:

 • fundusz alimentacyjny
 • świadczenia rodzinne i wychowawcze (Rodzina 500+ ) dla osób pobierających fundusz alimentacyjny
 • dłużnicy alimentacyjni
 • jednorazowe świadczenie przyznawane na podstawie przepisów ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem „
 • świadczenie Dobry start ( 300+)

Inspektor Anna Łyskowka ( pokój nr 8) tel. 76 8479031 lub 76 7246851 wew. 110
Referent Sylwia Mikulska ( pokój nr 8) tel. 76 8479033 lub 76 7246851 wew. 109

prowadzą postępowania w sprawach:

 • świadczenia rodzinne
 • świadczenie wychowawcze (Rodzina 500+)
 • świadczenie Dobry start ( 300+)

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE

(pokój nr 10 wejście II ) – tel. 76 8479035 lub 76 7246851 wew. 112

 1. Poradnictwo prawne: środa w godz. 11.00 – 13.00
  Przyjęcia na podstawie rejestracji prowadzonej przez pracowników socjalnych w pokoju nr 2a, 3 i 5.
 2. Poradnictwo psychologiczne: wtorek w godz. 11.00-15.00
  Przyjęcia na podstawie rejestracji prowadzonej przez pracowników socjalnych w pokoju nr 2a, 3 i 5.
 3. Poradnictwo w zakresie uzależnień
  Specjalista terapii uzależnień: piątek w godz. 1300-1700.
  Nie obowiązuje wcześniejsza rejestracja.