RUDNA to najbardziej wysunięta na wschód gmina powiatu lubińskiego, która sąsiaduje z gminami Ścinawa, Grębocice, Pęcław, Polkowice i wiejską gminą Lubin. Położona jest nad Odrą i obejmuje tereny Pradoliny Głogowskiej, Obniżenia Ścinawskiego i Wzgórz Dalkowskich. Jest jedną z największych gmin regionu, obejmuje 216,6 km2 i 33 miejscowości. W gminie Rudna mieszka około 7 i pół tysiąca osób.

PRZYRODA

Na terenie gminy znajdują się cenne przyrodniczo obszary bagien, łąk zalewowych, starorzeczy i lasów, między innymi Naroczycki Łęg. Miejsca te są siedliskiem dla rzadkich gatunków ptaków takich jak bieliki czy kanie czarne, a występujące tu odmiany roślin wodnych zalicza się do rzadko spotykanych. Północno-zachodni skraj gminy obejmuje ponadto rezerwat przyrody „Skarpa Storczyków” o powierzchni ponad 65 ha, w którym ponad 45 ha podlega ochronie ścisłej. W rezerwacie rosną m.in. kruszczyki – rośliny z rodziny storczykowatych, grądy środkowoeuropejskie, grzybienie białe i wiele innych roślin chronionych.

BOGACTWA NATURALNE

Tereny Gminy Rudna to bogactwo surowców mineralnych. Głównymi zasobami są złoża rud miedzi w południowo-zachodniej części gminy, którym towarzyszą srebro i złoto, a także sól kamienna i anhydryt. Niebagatelne znaczenie gospodarcze mają również węgiel brunatny oraz surowce budowlane i ceramiczne – glina, kruszywa i piaski.

KGHM Polska Miedź S.A.

Częściowo na obszarach należących do gminy, znajduje się największy w Europie zbiornik unieszkodliwiania odpadów poflotacyjnych „Żelazny Most” należący do KGHM Polska Miedź SA. Składowana jest tam zmielona na drobny piasek skała pozostała po odzyskaniu z niej rudy miedzi. Docelowo powierzchnia zbiornika ma wynosić ok. 2000 ha, a objętość 1 mld m³. W obrębie gminy działa również Huta Miedzi Cedynia, gdzie wytwarzane są walcowane produkty miedziowe.

mapa gmina rudna