Od 2003 roku gminą partnerską Rudnej jest niemiecka gmina Oybin. Umowa partnerska służy wspólnemu rozwojowi życia gospodarczego i kulturalnego, pogłębianiu przyjacielskich stosunków oraz promocji obu gmin. Dzięki takiej współpracy możliwe są działania zmierzające m.in. do wymiany doświadczeń na płaszczyźnie kulturowej i oświatowej, wspieranie turystyki, udział w zbiorowych przedsięwzięciach czy wymiana młodzieży.Gmina partnerska Oybin

Każdego roku gminy ustalają plan współpracy, który owocuje wieloma aktywnościami oraz pozwala na nawiązanie nowych kontaktów i pogłębianie już istniejących. Obie gminy wspierają się i dopingują podczas spotkań władz gmin, ochotniczych straży pożarnych i kół gospodyń wiejskich, obchodów jubileuszy partnerskich czy największych lokalnych imprez kulturalnych.Gmina partnerska Oybin

Oybin jest niewielką miejscowością uzdrowiskową w Niemczech, położoną w samym sercu Gór Żytawskich, u podnóża góry Oybin. Przyciąga ciekawymi szlakami turystycznymi, skałami wspinaczkowymi i trasami narciarskimi. Jest warte odwiedzenia o każdej porze roku.Gmina partnerska Oybin