Dawne herby Rudnej

Najstarsze ślady osadnictwa na naszym terenie odkryto w okolicach Orska, gdzie znaleziono wyroby z krzemienia pochodzące sprzed 12 tysięcy lat p.n.e. Kolejne ślady ludzkiego koczowiska sprzed 8 tysięcy lat p.n.e. odkopano na terenie dzisiejszej Chobieni. Aż do V wieku p.n.e. na naszym terenie przeważały plemiona kultury łużyckiej, której ślady można znaleźć między innymi w Starej Rudnej (odnaleziono tam groby z epoki brązu) czy Chobieni.

W czasach rzymskich wiodły tędy szlaki kupieckie. W Naroczycach, Radomiłowie, Rudnej, Olszanach i Starej Rudnej znaleziono ślady ożywionej wymiany Rzymian z Prasłowianami. Zanim powstało tutaj państwo polskie, tereny gminy były politycznie częścią Państwa Wielkomorawskiego oraz Czech. W 990 roku zostały włączone do państwa pierwszego władcy Polski Mieszka I, aby niecałe 50 lat później trafić na ponad stulecie pod panowanie czeskie.

Po burzliwych dziejach podczas panowania pierwszych Piastów, okres rozbicia dzielnicowego (od 1138 roku) to czas umacniania się dolnośląskiej linii Piastów. Bolesław Wysoki i jego syn Henryk I Brodaty, dbali o gospodarczy rozwój swojego księstwa. Pierwsze piśmienne wzmianki o miejscowościach z terenu naszej gminy odnajdujemy już w 1140 roku, kiedy to opisano osadę Bartsch (obecnie Chełm). Na terenie całej gminy znajdujemy budowle z tego wczesnogotyckiego okresu, gdzie na szczególną uwagę zasługuje świątynia w Rudnej.

Podczas panowania czeskiego (1348-1526) przez obecne tereny Rudnej przetaczały się konflikty zbrojne i religijne. W państwie Habsburgów, podczas wojny trzydziestoletniej nieopodal Ścinawy stoczoną jedną z największych bitew. Szwedzi doszczętnie zniszczyli wtedy Rudną, a jej mieszkańcy musieli uciekać do Polski. W okresie renesansu przebudowano między innymi zamek w Chobieni, a większość świątyń protestanckich przejęli katolicy. Po śmieci ostatniego z Habsburgów, tereny gminy trafiły pod panowanie Królestwa Prus.

Pocztówka ChobieniaRudna – jako miasto królewskie – była siedzibą powiatu. W XIX wieku przynależała do powiatu ścinawskiego, a po jego likwidacji do powiatu lubińskiego. Na terenie gminy działały browary, szpital, apteki oraz zakłady rzemieślnicze. W połowie XIX wieku wybudowano stację w Gwizdanowie i uruchomiono pierwszą linię Legnica-Gwizdanów-Głogów.

Na początku XX wieku w Rudnej były wodociągi, kanalizacja, elektryczność i wytwórnia torfu opałowego. W gminie działały przetwórnie warzyw, młyny, cegielnie, tartaki, cementownia, mleczarnia. Rudna miała bezpośrednie kolejowe połączenie z Wrocławiem i Berlinem. Działały tu sala koncertowa, towarzystwo śpiewacze i drukarnia. Do 1965 roku Rudna, jako siedziba gminy posiadała prawa miejskie.

Więcej informacji o gminie można uzyskać zapoznając się z historią dawnych, nieistniejących już sołectw. Historie aktualnych sołectw, dostępne są w zakładce SOŁECTWA.