Wójt Gminy Rudna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznego z zakresu:

  • upowszechniania i wspierania kultury fizycznej,
  • nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
  • kultury, sztuki, ochrony dobr i dziedzictwa narodowego,
  • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • turystyki i krajoznawstwa

Plik do pobrania (wstawić)

Dyżury doradcze LDK „Kraina Łęgów Odrzańskich”

Grafik wyjazdowych dyżurów biura Lokalnej Grupy Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” obejmie w październiku 2018 roku 11 miejscowości. W gminie Rudna doradztwo prowadzone będzie w Centrum Kultury w Rudnej.Ilustracja do artykułu: Stowarzyszenie LGD 'Kraina Łęgów Odrzańskich' rozpoczyna nowy projekt Stowarzyszenie LGD