Przedszkole w Rudnej z lotu ptakaPrzedszkole w Rudnej

Liczące 7 oddziałów przedszkole w Rudnej działa od 2009 roku w nowo wybudowanym kompleksie obejmującym klasy, część administracyjną, szatnie oraz nowocześnie wyposażony plac zabaw. Do placówki uczęszcza ponad 150 dzieci. Przedszkole realizuje liczne programy edukacyjne i kulturalne, między innymi wycieczki do teatru, ZOO czy muzeum górniczego. Przedszkolaki poznają atrakcje gminy, uczą się korzystania z biblioteki i pomagają bezdomnym zwierzętom. Biorą udział w konkursach plastycznych, muzycznych i literackich.

Przedszkole jest przez 11 miesięcy w roku i bezpłatne przez cały dzień. Działa od 6.30 do 16.30. Dzieci są bezpłatnie i bezpiecznie dowożone oraz odwożone gminnym transportem. Gmina dofinansowuje również posiłki, rodzice uiszczają jedynie 88 zł tytułem opłaty za zakup produktów do przygotowania posiłków.

Przedszkole Gminne w Rudnej
ul. Polna 3d
59-305 Rudna

Tel.: 76 846 40 52,
Strona: www.przedszkolerudna.pl

Przedszkole w ChobieniPrzedszkole w Chobieni

Ponad setka dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat objęta jest opieką Gminnego Przedszkola w Chobieni. Nowoczesny budynek posiada 5 klas, salę gimnastyczno-widowiskową oraz gabinet terapeutyczny. Dopełnieniem jest pełne zaplecze socjalne i kuchenne dla dzieci. Przedszkole wyposażone jest w atrakcyjne pomoce dydaktyczne, w tym tablicę multimedialną. Dzieci wymagające pomocy korzystają z zajęć z logopedą oraz zajęć korekcyjno- kompensacyjnych.

Placówka realizuje szereg akcji i przedsięwzięć:

  • program ekologiczny ABC OSZCZĘDZANIA – celem jest kształtowanie odpowiednich postaw proekologicznych promujących dobre nawyki w życiu codziennym oraz zaangażowanie wychowanków przedszkola, ich rodzin oraz pracowników przedszkola w działania na rzecz ochrony środowiska
  • ogólnopolski program edukacji zdrowotnej AKADEMIA AQUAFRESH – celem jest zwrócenie uwagi najmłodszych dzieci na konieczność dbania o higienę jamy ustnej
  • ogólnopolski program MAMO,TATO, WOLĘ WODĘ – celem jest edukacja dzieci w zakresie pozytywnego wpływu wody na organizm człowieka oraz jej znaczenie dla środowiska
  • ogólnopolski program CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM – regularne słuchanie utworów literackich w formie żywego słowa, wdrażanie do systematycznego kontaktu z książką

Przedszkole jest w pełni bezpłatne i czynne przez 11 miesięcy w roku, od 6.30 do 16.00. Rodzice płacą tylko za produkty niezbędne do przygotowania posiłków w wysokości 4 złotych za dzień. Wszystkie dzieci są bezpłatnie dowożone i odwożone gminnym transportem pod opieką pedagogów.

Przedszkole Gminne w Chobieni
ul. Nadrzeczna 11A
Chobienia, 59-305 Rudna

Tel.: 76 844 98 36

E-mail: przedszkole.chobienia@wp.pl, przedszkole.chobienia11@wp.pl