Komisje Stałe Rady Gminy Rudna

Nazwa Komisji Skład Komisji Uchwała o powołaniu
Rewizyjna  Robert  Roskosz – Przewodniczący
Mateusz  Kosiorowski – Z-ca Przewod.
Marzanna  Szum – Członek
Henryk  Sygnatowicz – Członek
NR I/4/2018
Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa 
i Finansów
Jan   Kozak – Przewodniczący
Zdzisław  Lipiszczak – Z-ca  Przewod.
Tomasz  Glazer – Członek
Andrzej  Górzny – Członek
Mariusz  Bunkiewicz – Członek
NR I/5/2018
Oświaty, Kultury, Sportu 
i Turystyki
Dariusz  Wisłocki – Przewodniczący
Joanna  Bagińska – Z-ca Przewod.
Michał  Nagrant – Członek
Marzanna  Szum – Członek
NR I/6/2018
Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa
Henryk  Kowalski – Przewodniczący
Zdzisław  Lipiszczak – Z-ca  Przewod.
Mateusz  Kosiorowski – Członek
Andrzej  Górzny – Członek
Aleksandra  Kurek – Członek
NR I/7/2018
Komisji Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa
i Nadzwyczajnych Zagrożeń
Michał Nagrant – Przewodniczący
Dariusz  Wisłocki – Z-ca  Przewod.
Henryk  Kowalski – Członek
Marzena  Smulska – Członek
Aleksandra  Kurek – Członek
NR I/8/2018
Skarg, Wniosków
i Petycji
Henryk  Sygnatowicz- Przewodniczący
Robert  Roskosz – Z-ca Przewod.
Tomasz  Glazer – Członek
Marzena  Smulska – Członek
NR I/9/2