Nr okręgu
wyborczego
Granice okręgu wyborczego Radny
1 Rudna – ulice: Kolejowa, Krochmalna, Leśna, Ogrodowa. Zdzisław Lipiszczak
2 Rudna – ulice: 1 Maja, Głogowska, Głucha, , Parkowa, Plac Kościelny, Plac Zwycięstwa, Ścinawska, Świętej Katarzyny Mariusz Bunkiewicz
3 Rudna – ulice: Cicha, Dworska, Krańcowa, Młynarska, Piaskowa, Polkowicka, Polna, Wesoła, Wincentego Witosa Dariusz Wisłocki
4 Brodów, Stara Rudna, Wądroże Henryk Sygnatowicz
5 Bytków, Gawronki, Gwizdanów Marzena Smulska
6 Juszowice, Koźlice, Rynarcice Aleksandra Kurek
7 Mleczno, Toszowice Marzanna Szum
8 Gawrony, Orsk Henryk Kowalski
9 Brodowice, Kębłów, Studzionki, Wysokie Michał Nagrant
10 Górzyn, Miłogoszcz Mateusz Kosiorowski
11 Kliszów, Olszany, Radomiłów Tomasz Glazer
12 Chełm, Radoszyce Jan Kozak
13 Chobienia – ulica Ścinawska,
Ciechłowice, Naroczyce, Naroczyce-Górki, Naroczyce-Kolonia
Andrzej Górzny
14 Chobienia – ulice: Głogowska, Górna,
Nieszczyce
Robert Roskosz
15 Chobienia 
– ulice: Chobinek, Krzywa, Laskowa, Nadodrzańska, Nadrzeczna, Parkowa, Partyzantów, Rynek, Rzemieślnicza, Stefanii Akerman, Szkolna Wąska, Wolności, Zaułek Kościelny
Joanna Bagińska