Rezerwaty

Na terenie Gminy Rudna istnieje wiele obszarów o cennych walorach przyrodniczych. Są to głównie tereny położone w dolinie Odry oraz na Wzgórzach Dalkowskich, które charakteryzują się urozmaiconym krajobrazem, ciekawą rzeźbą terenu i bogactwem gatunków roślin i zwierząt, także chronionych.

Najcenniejsze przyrodniczo są trzy obszary starorzeczy, bagien, łąk i lasów. Pierwszy znajduje się na północ od wsi Orsk, drugi na wysokości wsi Chełm, a trzeci – w zakolu Odry pomiędzy Ciechłowicami i Chobienią, na wysokości wsi Naroczyce.