Mała pętla po Wzgórzach Dalkowskich (L-19) – 34 km

Trasa biegnie szosami o małym natężeniu ruchu, które zlokalizowane są wśród lasów i pól. Wycieczkę należy rozpocząć od rynku w Rudnej, gdzie warte uwagi są dwa kościoły: katolicki – pw. Trójcy Świętej oraz prawosławny – Podwyższenia Krzyża Świętego. Następnie kierujemy się na południe, w stronę Lubina, a za rondem skręcamy w lewo. Przejeżdżamy tunelem pod torami na ul. Krochmalnej, dalej skrajem Brodowa, aż do wsi Wysokie, skąd kierujemy się na w prawo, na wschód.

Przed Radomiłowem skręcamy w lewo do Miłogoszczy, a potem do Górzyna, gdzie można zobaczyć ruiny kościoła z XV wieku. Na krańcu wsi kierujemy się w stronę Naroczyc z pozostałościami po zabytkowym pałacu. Stąd udajemy się do Chobieni, w której można zobaczyć m.in. kościół św. Piotra i Pawła, prezentujący się ciekawie z miejsca dawnej przeprawy promowej. Trasa rowerowa z Chobieni prowadzi do Nieszczyc, dalej do Kębłowa i Gwizdanowa, skąd dotrzemy ponownie do Rudnej.

mapa trasy rowerowej mała pętla

Trasa rowerowa L-36 z Lubina do Górzyna – 52 km

Wycieczkę rowerową należy rozpocząć w Lubinie – przy wiadukcie, zlokalizowanym nad drogą z Zielonej Góry do Wrocławia. Z tego miejsca aż do Miłogoszczy przemieszczamy się zielonym szlakiem pieszym. Przejeżdżamy wiaduktem i ul. Spacerową, aż do parkingu przy starym amfiteatrze. Przy parkingu szlak kieruje się w prawo w las, gdzie dwukrotnie zakręca pod kątem prostym. Tą drogą dojeżdżamy do trasy relacji Lubin-Rudna, udajemy się na jej drugą stronę i pędzimy dalej polami.

Dojeżdżamy do zachodniej części Składowic. Jedziemy wśród pól i docieramy do głównej drogi Składowic z niszczejącym pałacem Jana Jonstona. Za kościołem skręcamy w boczną uliczkę w lewo, mijamy cmentarz i wjeżdżamy w las. Jadąc na przemian lasem i polami docieramy do Toszowic, skąd droga prowadzi do Starej Rudnej, w której znajdują się ruiny pałacu i kościoła, a dalej do Wądroża, Radomiłowa i Miłogoszczy. Skręcając w prawo na szlaku do Chobieni, udajemy się do Górzyna, w którym również znajdują się ruiny dawnych folwarków.

Dalej trasa rowerowa wiedzie przez Olszany, Kliszów, Wądroże, Tymową (również z ruinami pałacu) i Ustronie. Następnie mijamy Dąbrowę Górną z kościółkiem św. Józefa Oblubieńca i udajemy się do Dąbrowy Środkowej. Przy przystanku autobusowym skręcamy w prawo, w kierunku Siedlec, a tuż za wsią wjeżdżamy w las i przez pola kierujemy się ko Księginic z pałacem, w którym obecnie znajdują się instytucje Gminy Lubin. Ze wsi tej jedziemy drogą asfaltową w kierunku Lubina, do dzielnicy Małomice. Dojeżdżamy do dużego skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, przenosimy się na drugą stronę dwupasmówki i jadąc ścieżką rowerową wzdłuż tej drogi docieramy na miejsce startu.

Trasa rowerowa L-06 z Lubina do Rudnej i Żelaznego Mostu – 39,5 km zielonym szlakiem

Wyprawę rozpoczynamy przy starej wieży ciśnień w Lubinie, przy ul. Parkowej. Stąd kierujemy się ulicami Osiedlową i Hutniczą do tunelu pod trakcją kolejową. Jedziemy dalej wzdłuż Zakładów Górniczych Lubin i docieramy do przejścia podziemnego, którym przedostajemy się na drugą stronę jezdni. Przy salonie samochodowym jedziemy drogą asfaltową, następnie wjeżdżamy w las i początkowo niebieskim szlakiem pieszym, a później niebieskim rowerowym, jedziemy na północny zachód.

Docieramy do drogi biegnącej do wsi Rynarcice. Przeskakujemy na jej drugą stronę i mijając stary zbiornik osadowy „Gilów”, jedziemy na północ do wsi Żelazny Most z położonym na wzgórzu kościołem św. Barbary. Tuż za wsią wjeżdżamy na drogę betonową, którą dojeżdżamy do południowego krańca zbiornika unieszkodliwiania odpadów poflotacyjnych „Żelazny Most”. Wjeżdżamy na asfaltową szosę biegnącą do Rudnej, a po odcinku ok. 1 km, wskakujemy w prawo na szutrową drogę, którą docieramy do wysypiska śmieci, a później do południowo-zachodniego krańca Rudnej. Przejeżdżamy ul. Witosa, ul. Młynarską i tunelem pod torami, a później kierujemy do Starej Rudnej z ruinami starego kościoła.

Od tego momentu jedziemy do Lubina zielonym szlakiem zielonym. W Toszowicach przejeżdżamy przez asfaltową jezdnię i lasem kierujemy się do Składowic, gdzie dojeżdżamy do polnych dróg. Docieramy do drogi łączącej Lubin z Rudną – przemieszczamy się na drugą jej stronę. Jedziemy dalej lasem, by za chwilę dotrzeć do ul. Spacerowej. Przejeżdżamy przez wiadukt nad drogą nr 3 i ul. Szkolną dojeżdżamy do ul. Konstytucji 3 Maja. Przeskakujemy ul. Niepodległości, a następnie ul. Bilińskiego dojeżdżamy do ul. Parkowej. Wyprawę kończymy przy starej wieży ciśnień.

Trasa rowerowa z Lubina do Szklar Górnych, Żelaznego Mostu i Mleczna – 39 km

Trasa biegnie głównie drogami asfaltowymi o umiarkowanym natężeniu ruchu. Wycieczkę rozpoczynamy przy starej wieży ciśnień w Lubinie, przy ul. Parkowej. Stąd kierujemy się ulicami Osiedlową i Hutniczą do ścieżki rowerowej, którą podążymy do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II i do wsi Obora. Przy końcu wsi ul. Leśną kierujemy się do piaskowni. Tuż przed szlabanem skręcamy w lewo w las i jedziemy kilkaset metrów do drogi prowadzącej do Szklar Górnych z kościołem św. Piotra i Pawła.

Dojeżdżamy do drogi prowadzącej w kierunku wsi Owczary. Następnie docieramy do drogi krajowej nr 3, mijając po drodze szyby zakładów górniczych. Dalej kierujemy się czerwonym szlakiem, aż do wału starego zbiornika odpadów poflotacyjnych „Gilów”, a później do stawu o nazwie „Miedziany”. Dojeżdżamy do drogi łączącej Pieszkowice i Żelazny Most. Mijamy wieś, aby za chwilę zrobić rundę pod górę wokół kościoła św. Barbary.

Udajemy się w stronę drogi biegnącej z Rudnej do Rynarcic. W tej wsi z kolei mijamy kościół św. Marcina, przejeżdżamy przez teren byłego cmentarza, po czym dojeżdżamy do drogi biegnącej do Juszowic. Przemierzamy nią niewielki odcinek i skręcamy do Mleczna, aby uniknąć dużego natężenia ruchu. Ponownie wjeżdżamy na tę drogę i po ok. 2 km skręcamy w prawo i lasem dojeżdżamy do wsi Koźlice. Stąd jedziemy do Goli, a z Goli do Lubina. Przejeżdżamy ul. Spacerową, ul. Szkolną, ul. Konstytucji 3 Maja, aż do Alei Niepodległości. Później ulicami Bilińskiego i Parkową kierujemy się do starej wieży ciśnień.

mapa trasy rowerowej szlakiem pałaców