Urząd Gminy-ratusz

Urząd Gminy Rudna
pl. Zwycięstwa 15
59-305 Rudna

godziny otwarcia: 7:30 – 15:30

Telefon: 76 74 92 100,
Fax: 76 74 92 111

E-mail: sekretariat@rudna.pl
Adres www: www.rudna.pl
Biuletyn Informacji Publicznej (BIP): www.bip.rudna.pl

NIP 692 22 57 466
REGON 390647558

Nr konta bankowego:

Urząd Gminy Rudna
Bank Spółdzielczy we Wschowie oddział Rudna
14 8669 0001 0151 6397 2000 0018

dochody budżetu państwa – wnioski o udostępnianie danych osobowych
03 8669 0001 0151 6397 2000 0022

dochody budżetu gminy – podatki (opłata skarbowa, opłata adiacencka, czynsz dzierżawny, sprzedaż majątku gminy, inne dochody)
51 8669 0001 2015 0151 6397 0025

Inspektor Ochrony Danych

IOD – Stanisław Rozwadowski

Zastępca IOD – Piotr Leśniewicz

e-mail: iod@rudna.pl