Sekretarz Gminy Rudna
Piotr Czekajło

Telefon: 76 74 92 100
sekretariat@rudna.pl
I p. sekretariat Urzędu Gminy, pokój nr 108