Pani Skarbnik Dorota Lenczuk

Skarbnik Gminy Rudna
Dorota Lenczuk

Telefon: 76 74 92 103
dlenczuk@rudna.pl
I p, pokój nr 107