Więcej informacji na temat oferowanych gruntów:

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych, p. 205 w Urzędzie Gminy

Tel: 76 74 92 126