Zadaniami Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej są: dostawa wody pitnej, eksploatacja i konserwacja wszystkich urządzeń wodociągowych, odbiór ścieków, utrzymywanie i administrowanie budynków gminy, usuwanie odpadów komunalnych wszelkiego rodzaju, utrzymywanie targowisk, cmentarzy i koordynowanie usług pogrzebowych.

Zadania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej obejmują ponadto technicznym utrzymaniem czystości dróg gminnych i infrastruktury znajdującej się na nich, dbałość o porządek na terenach zielonych oraz bezpieczny dowóz i odbiór dzieci ze szkół w zakresie zleconym przez Gminę.

Kontakt:
tel.: 76 746 70 84
email: zgkim@rudna.pl
Pl. Zwycięstwa 5, 59-305 Rudna

Awarie sieci – telefon alarmowy:
od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do godz. 15:00 – 76/746 70 95
po godz. 15:00 oraz w soboty, niedziele, święta – 76/ 843 51 23