Przychodnia w Rudnej z lotu ptakaMieszkańcy gminy Rudna mają zapewnioną podstawową opiekę medyczną i szeroki dostęp do lekarzy specjalistów. Na terenie gminy działają dwie przychodnie prowadzone przez Miedziowe Centrum Zdrowia, wspierane finansowo przez budżet samorządu. Gmina wyposaża je w najnowszy sprzęt diagnostyczny oraz wykupuje dla mieszkańców dodatkowe wizyty lekarskie, poza kontraktem z NFZ.