Dzięki pracownikom komunalnym odpowiedzialnym za dostawy wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, za utrzymanie zieleni – możemy żyć w czystości i zdrowiu. Dzisiaj obchodzą swoje święto.

W Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej pracuje ponad 50 osób. Odpowiadają za odbiór odpadów, dostarczanie wody, odbiór i oczyszczanie ścieków, utrzymanie sieci wodno-kanalizacyjnej czy utrzymanie porządku i czystości na gminnych terenach. ZGKiM zarządza mieniem komunalnym, takim jak oczyszczalnie ścieków, studnie, stacje uzdatniania wody,  sieć wodno – kanalizacyjna czy mieszkania komunalne. Pracownicy Zakładu codziennie wykonują pracę na rzecz naszych mieszkańców.

dzień pracownika komunalnego

– Dzisiaj składam im serdeczne życzenia i podziękowania za codzienną pracę dla naszej gminy. Doceniam ich profesjonalizm i zaangażowanie, aby nasze otoczenie było czyste i zadbane, śmieci odebrane, a w kranie czysta woda – mówi Adrian Wołkowski, Wójt Gminy Rudna.

Pracownikom naszego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej może pomóc każdy z nas. Wystarczy kilka prostych zasad:

  • Segregowanie odpadów – to sprawny odbiór śmieci, ułatwienie pracy sortowniom i recykling odpadów
  • Dbałość o wodę – nie marnowanie wody, zgłaszanie do ZGKiM wszelkich usterek czy rozszczelnień sieci
  • Dbałość o sieć kanalizacyjną – to między innymi nie zanieczyszczanie sieci sanitarnej olejami, nie wrzucanie do kanalizacji odpadów budowlanych, jednorazowych pieluch czy plastiku
  • Dbałość o nasze otoczenie – utrzymanie czystości między innymi w gminnych parkach, na terenach wokół świetlic, przy przystankach autobusowych czy przy gminnych drogach