Gmina Rudna kontynuuje współpracę z Powiatem Lubińskim w zakresie powiatowych przewozów komunikacyjnych.
Wójt Adrian Wołkowski wystąpił właśnie o przedłużenie linii 113 do Chobieni. Nowy rozkład autobusu linii 113, po wydłużeniu trasy, obsługiwałby kurs relacji Lubin-Koźlice – Mleczno – Juszowice – Rudna – Gwizdanów – Studzionki – Nieszczyce – Chobienia – Rynek dwa razy dziennie. 

Obecnie prowadzone są rozmowy z przedstawicielami Powiatu Lubińskiego na temat zasad funkcjonowania linii, zmiany rozkładu jazdy i kosztów. Przedłużenie kursu 113-tki możliwe będzie od marca bieżącego roku.

Dofinansowanie do gminnej komunikacji 

Komunikacja gminna realizowana jest na 5 liniach komunikacyjnych o nr 30,31,32,33,34 (szczegółowy rozkład jazdy znajduje się na stronie urzędu w zakładce “Rozkład jazdy”).
Operatorem przewozów jest Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach. Gmina Polkowice, która przejęła od Gminy Rudna zadania w zakresie transportu zbiorowego zawarła umowę z Wojewodą Dolnośląskim na dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. W rezultacie Gmina Rudna otrzyma dofinansowanie w wysokości ok. 800 000 zł do przewozów komunikacyjnych, co oznacza zmniejszenie kosztów jednego wozokilometra o ok. 3 zł.