W gminie Rudna zakończyła się rozbudowa i modernizacja oświetlenia.
Zamontowanych zostało 19 nowych słupów oświetleniowych.

Gmina postawiła na energooszczędną technologię LED, która stopniowo zastępuje tradycyjnie stosowane lampy sodowe. Niskie zużycie energii oraz wysoka trwałość i żywotność tego typu oświetlenia jest nowoczesnym rozwiązaniem.

Rozbudowa istniejącej linii została wykonana w:
– Olszanach – zamontowano 2 latarnie,
– Brodowicach – zamontowano 2 latarnie,
– Rynarcicach – zamontowano 1 latarnię,
– Toszowicach – zamontowano 1 latarnię,
– Mlecznie – zamontowano  1 latarnia,
– Koźlicach – zamontowano 3 latarnie,
– Juszowicach – zamontowano 9 latarni.

Koszt realizacji zadania to ponad 135 tys. zł.