Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, 17 maja mija termin na złożenie wniosku o ustalenie nowej wysokości zasiłku macierzyńskiego. Po tej dacie złożenie wniosku nie będzie już możliwe i zasiłek będzie wypłacany w dotychczasowej wysokości.

Od 26 kwietnia br zasiłek macierzyński jest wyższy. Rodzice, którzy na 26 kwietnia br. pobierali zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego, żeby mieć wyższe wypłaty, muszą złożyć nowy wniosek o przeliczenie zasiłku.

– Wniosek o ustalenie zasiłku macierzyńskiego w nowej wysokości powinien być złożony do płatnika zasiłku tj. pracodawcy, zleceniodawcy lub ZUS-u. Jeśli zasiłek wypłaca nam pracodawca lub zleceniodawca, to wniosek powinien być złożony w formie pisemnej. Jeśli płatnikiem zasiłku jest ZUS, to wniosek może być również przekazany w formie elektronicznej np. przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS na formularzu POG – mówi Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa dolnośląskiego.