Kolejne dwa wnioski Gminy Rudna zostały pozytywnie rozpatrzone przez zarząd Fundacji KGHM Polska Miedź. Dofinansowanie w wysokości 100 tys. zł przyznane zostało na zakup sprzętu dla jednostek OSP, taka sama kwota przekazana zostanie na zakup urządzeń do plenerowych siłowni w Chobieni i Toszowicach.

–  Pozytywne rozpatrzenie naszych wniosków, to dobre otwarcie nowego roku. Wierzę, że takie będą także kolejne miesiące. Nie ustajemy w przygotowywaniu kolejnych wniosków i opracowywaniu projektów, które chcemy zrealizować z funduszy zewnętrznych – mówi Adrian Wołkowski, wójt gminy Rudna.

Szef gminnego samorządu podkreśla, że przyznane darowizny są wyjątkowo ważne, służyć będą poprawie bezpieczeństwa w gminie, a także zdrowia mieszkańców.

–  Jednostki OSP w naszej gminie wymagają pilnego doposażenia, by były w stanie zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom. Stworzenie plenerowych siłowni w Chobieni i Toszowicach – to część gminnego programu „Aktywny Senior”, którego celem jest zachęcenie osób starszych do aktywności sportowej. Przypomnę, że pod koniec ubiegłego roku, również z Fundacji KGHM Polska Miedź, otrzymaliśmy darowiznę w wysokości 85 tys. zł, która przeznaczona jest na stworzenie plenerowej strefy aktywności sportowej i rehabilitacyjnej w miejscowości Rynarcice – dodaje wójt Adrian Wołkowski.

Kwota 100 tys. zł przekazana na wsparcie OSP przeznaczona zostanie na zakup sprzętu oraz środków ochrony indywidualnej służących do przeprowadzania akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń.