Gmina Rudna wypełniając obowiązki nałożone ustawą o ochronie zwierząt, a także w trosce o zwierzęta – „naszych braci mniejszych”, od wielu lat organizuje system opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

Odnalezione bezdomne psy i koty są przewożone na zlecenie gminy Rudna specjalistycznym, spełniającym wymagania dobrostanu zwierząt transoptorem do miejsca tymczasowego pobytu lub jeżeli zwierzę jest poszkodowane albo jego stan zdrowia tego wymaga, do lecznicy weterynaryjnej. Lekarze weterynarii oglądają troskliwie każde zwierze i podejmują decyzję czy może ono zostać przetransportowane do schroniska czy przed transportem wymaga zaopatrzenia lekarskiego bądź też krótkiego pobytu w lecznicy celem „podkurowania” i nabrania sił. W tym czasie gmina zamieszcza na stronie internetowej zdjęcia zwierzęcia w nadziei, że odnajdzie się jego właściciel.

Na terenie gminy Rudna odławianiem i transportem do schroniska bezdomnych zwierząt w 2021 roku, na podstawie zawartej umowy, zajmuje się Pan Zbigniew Wirkus prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Hotel dla psów i agroturystyka” w Przemkowie.

Zakres usług obejmuje m.in.:

  1. Wyłapanie i transport bezdomnych zwierząt przebywających na terenie gminy Rudna do wskazanego schroniska dla zwierząt na terenie kraju.
  2. Transport zwierząt z miejsca ich czasowego przetrzymania w Rudnej, ul. Witosa do wskazanego schroniska dla zwierząt na terenie kraju.
  3. Wyłapanie i transport bezdomnych zwierząt przebywających na terenie gminy Rudna do miejsca ich czasowego przetrzymania w Rudnej przy ul. Witosa.

Ponadto gmina podpisała również umowę na zapewnienie opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu gminy Rudna, w ramach której zwierzęta przewożone są do Schroniska w Miedarach.

Opiekę nad bezdomnymi i dzikimi zwierzętami, w tym również poszkodowanymi w wypadkach drogowych, zgodnie z zawartą umową, sprawuje lekarz weterynarii Pan Krzysztof Żurawicz, ul. Kominka 2, Polkowice. Zakres ww. usług weterynaryjnych obejmuje m.in. całodobowe wyjazdy do wypadków, w których poszkodowane są bezdomne oraz dzikie zwierzęta .

Do zadań własnych gminy należy m.in. zapewnienie zbierania, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części z dróg i innych terenów gminnych oraz współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie. Wypełniając obowiązek, Gmina zawarła umowę z Panem Alfredem Małym prowadzącym działalność pod nazwą DDD ALFRED MAŁY Brenno Ostrów w Wijewie.

Obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należą do zarządcy drogi, tzn. usuwanie zwłok padłych zwierząt z dróg powiatowych należy do Starostwa Powiatowego, a z dróg wojewódzkich do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.

Aby zaopiekować się zwierzęciem informacja musi trafić do Urzędu.
Problematyką zwierząt, z terenu gminy Rudna, zajmują się pracownicy Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa – tel. 76/ 74 92 132/131  od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 30  do 15 30 .

Po godzinie 15:30 oraz w dni wolne od pracy (weekendy i święta), w przypadku zwierząt poszkodowanych w wypadkach drogowych, padłych zwierząt, znajdujących się na drogach i nieruchomościach gminnych, a także bezdomnych zwierząt wymagających odłowienia, wszelkie informacje należy zgłaszać funkcjonariuszom Policji.