logo Gminy RudnaW związku z utrzymującym się zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID19 Radni Gminy Rudna odbędą kolejne posiedzenie w trybie zdalnym. Sesja odbędzie w najbliższy czwartek o godz. 14.30.

W porządku obrad znalazły się cztery projekty uchwał. Dotyczą one zmiany wieloletniej prognozy finansowej i zmian w tegorocznym budżecie oraz programu współpracy Gminy Rudna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, jak również ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przedstawiona zostanie także informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Rudna w roku szkolnym 2019/2020.

Posiedzenie będzie można oglądać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 26 listopada 2020 r. o godz. 1430, odbędzie się XXV zdalna sesja Rady Gminy Rudna.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XXIV sesji Rady Gminy Rudna.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rudna (inicjatywa uchwałodawcza Wójta) [projekt XXV-1].
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Rudna na 2020 rok (inicjatywa uchwałodawcza Wójta) [projekt XXV-2].
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Rudna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 (inicjatywa uchwałodawcza Wójta) [projekt XXV-3].
 7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany tytułu i treści Uchwały Nr XII/83/2019 Rady Gminy Rudna z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
  na 2020 rok, zmienionej Uchwałą Nr XIV/95/2019 Rady Gminy Rudna z dnia 20 grudnia 2019 roku, a następnie zmienionej Uchwałą Nr XVI/115/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 26 marca 2020 r. (inicjatywa uchwałodawcza Wójta) [projekt XXV-4].
 8. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Rudna w roku szkolnym 2019/2020.
 9. Informacja o pracy Wójta Gminy Rudna i realizacji uchwał Rady Gminy Rudna.
 10. Wystąpienia i zapytania radnych.
 11. Zamknięcie sesji.Przewodnicząca Rady/-/ Joanna Bagińska