250 000 zł przekazał KGHM Polska Miedź S.A. Gminie Rudna na realizację projektu „Cyfrowa i nowoczesna szkoła w Gminie Rudna – etap II”. Czek odebrała uroczyście Dorota Lenczuk, skarbnik gminy.

KGHM dotacjaW ramach projektu zostaną zakupione zestawy monitorów interaktywnych do edukacji dla szkół podstawowych, przedszkoli i żłobka, sprzęt audiowizualny i rejestrujący, sprzęt i pomoce do pracowni matematycznej, fizycznej, geograficzno-przyrodniczej i biologiczno-chemicznej do realizacji zajęć metodą eksperymentu i badań. Pieniądze otrzymają szkoły w Chobieni i Rudnej, dwa gminne przedszkola oraz żłobek.

– Zawsze podkreślam, że inwestycje w edukację to najlepiej spożytkowane pieniądze. Cieszę się, że możemy tutaj liczyć na wsparcie miedziowego holdingu. Nasze dzieci i młodzież dobrze wykorzystają możliwość atrakcyjnej nauki i nowoczesnych pomocy edukacyjnych – mówi Adrian Wołkowski, Wójt Gminy Rudna.

Przypomnijmy, że w pierwszym etapie projektu z 300 000 zł dotacji z KGHM Polska Miedź SA gmina zakupiła monitory interaktywne, nowoczesne projektory, sprzęt audio, pomoce dydaktyczne do zajęć z robotyki oraz chemii i fizyki.