Gmina Rudna przydzieliła ZGKiM dodatkowe środki na doposażenie sprzętowe. Zakupy są związane z nowymi zadaniami utrzymania czystości i porządku, które realizuje Zakład.

ZGKiM planuje zakupić dodatkową samojezdną kosiarkę, samochód dostawczo – osobowy do przewozu sprzętu i pracowników, dodatkowy osprzęt do zakupionego w 2020 roku ciągnika oraz wielofunkcyjny pojazd całorocznego utrzymania czystości. Będzie on wyposażony w wysokociśnieniową myjkę, szczotki czyszczące nawierzchnie, pług do usuwania śniegu, szczotkę do usuwania chwastów oraz posypywarkę do śliskich zimowych nawierzchni.

– W imieniu swoim i pracowników Zakładu dziękuję władzom gminy za tę decyzję. To kolejne ogromne środki, jakie otrzymujemy. Dzięki tym pieniądzom doposażymy ZGKiM w dodatkowe nowe sprzęty i jeszcze staranniej będziemy pracować na rzecz naszych mieszkańców – mówi Halina Zbroińska, dyrektor ZGKiM w Rudnej.

Przypomnijmy, że obecnie Zakład odpowiada za utrzymanie zieleni na gminnych terenach, a także czystości i porządku w Rudnej i Chobieni oraz na przystankach autobusowych w całej gminie. Utrzymuje i administruje komunalnymi cmentarzami w Rudnej i Chobieni, prowadzi punkt selektywnej zbiórki odpadów, odpowiada za dostawy wody dla mieszkańców i odbiór ścieków oraz zarządza gminnym zasobem mieszkaniowym. W ZGKiM pracuje ponad 50 osób.