Rada Gmina Rudna przyjęła sprawozdanie za wykonanie budżetu za 2021 rok i udzieliła absolutorium Adrianowi Wołkowskiemu, Wójtowi Gminy Rudna.

– Dziękuję za okazane zaufanie. Założone cele na 2021 rok udało się zrealizować. Wspólnie dążyliśmy do tego, aby Gmina Rudna była miejscem przyjaznym i atrakcyjnym dla naszych mieszkańców. Dziękuję za współpracę radnym, sołtysom, moim współpracownikom i oczywiście mieszkańcom. Przed nami kolejne ambitne cele, przede wszystkim inwestycyjne, ale również związane z rozwojem edukacji, turystyki i oferty kulturalnej dla naszych mieszkańców. Razem uda nam się zrobić jeszcze więcej dla naszej gminy – powiedział Adrian Wołkowski, dziękując za uzyskane wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu Gminy Rudna za 2021 rok.

Podkreślił, że w ślad za przyjętymi dzisiaj uchwałami, popłynie niemal 30 mln złotych z budżetu państwa na inwestycje w Gminie Rudna.

– Jak podkreślam, nie zwalniamy tempa i ten rok to 70 zadań inwestycyjnych. Wśród nich są remonty świetlic w Ciechłowicach i Naroczycach oraz budowa budynku usług rekreacyjno– sportowych  w Juszowicach, zakup wozu bojowego dla OSP Gwizdanów, budowa remizy OSP Górzyn, start I etapu Gminnej Ścieżki Rowerowej, realizacja terenów sportowych w Toszowicach, prace związane z terenami rekreacyjnymi w Rudnej oraz tężnią solankową w Chobieni, prace przy przebudowie OSiR w Chobieni, wiaty rekreacyjne w Chełmie, Radomiłowie i Wądrożu, oddanie siłowni plenerowej w Rynarcicach czy inwestycje w rozbudowę sieci wodociągowej w Juszowicach i Koźlicach. W tym roku już oddaliśmy drogi gminne w Mlecznie i Koźlicach, budujemy chodnik przy ul. Polnej w Rudnej, a przed nami kolejne ogromne inwestycje drogowe. Przede wszystkim będzie długo oczekiwany remont 14 km zdewastowanych dróg powiatowych od Juszowic do Rynarcic, od Miłogoszczy do Radomiłowa, od Starej Rudnej do Wądroża oraz od Olszan przez Górzyn do Naroczyc – przypomniał Adrian Wołkowski.

2022 rok to również chodniki w Radoszycach i Studzionkach, a także start prac dokumentacyjnych przy drodze gminnej Brodów – Radomiłów i prac dokumentacyjnych związanych z przebudową drogi wojewódzkiej w Chobieni. Najbliższe lata to okres przede wszystkim inwestycji drogowych w Gminie Rudna.