Herb Gminy RudnaZłożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego Sebastiana Kuchara rozpocznie najbliższą sesję Rady Gminy Rudna, która odbędzie się w czwartek 24 czerwca 2021 r. Początek posiedzenia  o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rudna.

Najważniejszym punktem porządku obrad będzie udzielenie wójtowi gminy Rudna absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok oraz przyjęcie sprawozdania finansowego gminy za miniony rok. Głosowanie w tej sprawie poprzedzi rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Rudna za rok 2020.

Radni zajmą się także m.in. projektem Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rudna oraz sprawozdaniem z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2020 rok.