W związku z rozprzestrzeniającym się afrykańskim pomorem świń (ASF), a także potwierdzonymi przypadkami wystąpienia ASF u dzików, Gmina Rudna  na podstawie decyzji wykonawczej komisji UE 2021/175 z dnia 12 lutego 2021 r. została włączona do strefy czerwonej, tj. obszaru objętego ograniczeniami.

Choroba nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla ludzi, ale jest poważnym problemem dla hodowców trzody chlewnej. Wirus atakuje świnie domowe, świniodziki oraz dziki. Rozprzestrzenia się w bardzo szybkim tempie i obejmuje duży odsetek osobników w stadzie. Śmiertelność zwierząt wynosi nawet 100%.

W czerwonej strefie, w której znalazła się nasza Gmina, obowiązują następujące zasady przemieszczania świń:

1) w obrębie strefy czerwonej:

– przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni możliwa po wystawieniu przez urzędowego lekarza weterynarii świadectwa zdrowia oraz uzyskaniu decyzji powiatowego lekarza weterynarii na przemieszczenie świń,

– po uzyskaniu tych dokumentów świnie przemieszcza się bezpośrednio do innego gospodarstwa lub rzeźni w obrębie tej strefy,

– nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem muszą być zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii,

– istnieje możliwość zgromadzenia świń przemieszczanych do rzeźni w miejscu przeznaczonym na skup zwierząt lub przeznaczonym na targ; miejsce to musi znajdować się na obszarze objętym ograniczeniami; takie przemieszczenie jest możliwe po uzyskaniu pozwolenia powiatowego lekarza weterynarii (należy wcześniej złożyć do niego wniosek o wydanie pozwolenia).

2) poza strefę czerwoną w granicach Polski:

– przesyłka musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia,

-dodatkowe wymagania weterynaryjne dla przemieszczanych świń:

  • muszą przebywać w gospodarstwie 30 dni bezpośrednio przed przemieszczeniem lub od urodzenia,
  • pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących z obszarów zagrożenia albo objętego ograniczeniami w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń,
  • pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących ze strefy niebieskiej (obszarów zagrożenia), ani czerwonej (obszaru objętego ograniczeniami),
  • zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku ASF z wynikiem ujemnym w ciągu15 dni przed przemieszczeniem,
  • nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu klinicznemu przez urzędowego lekarza weterynarii i nie wykazywały objawów klinicznych ASF–następnie urzędowy lekarz weterynarii wystawia świadectwo zdrowia.

3) warunki transportu zwierząt: środki transportu, którymi są przewożone zwierzęta, po rozładunku muszą być czyszczone i odkażane najszybciej jak to możliwe, a dokument potwierdzający przeprowadzenie oczyszczenia i odkażania po ostatnim przemieszczeniu zwierząt (albo jego kopia) muszą być przewożone w tym środku transportu i udostępniane na żądanie urzędowego lekarza weterynarii.

Każdy dzik padły na terenie całego kraju podlega obowiązkowemu urzędowemu badaniu w kierunku ASF.  Każdy dzik odstrzelony na obszarze ochronnym lub objętym ograniczeniami jest niezwłocznie dostarczany, wraz z wszystkimi częściami ciała, do położonego na tym samym obszarze punktu skupu dziczyzny lub zakładu obróbki dziczyzny lub innego zakładu nadzorowanego przez Inspekcję Weterynaryjną i podlega urzędowemu badaniu laboratoryjnemu w kierunku afrykańskiego pomoru świń oraz obligatoryjnie badaniu w kierunku włośni.

Rozwój sytuacji na bieżąco kontroluje powiatowy lekarz weterynarii.

Wszelkie przypadki wykrycia na terenie gminy Rudna martwych zwierząt dzików, świń, świniodzików należy jak najszybciej zgłosić do Powiatowego Inspektora Weterynarii w Lubinie, nr tel. 76 844 28 25.