Gmina Rudna pozyskała 118 515,16 zł na realizacje programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w 2022 roku. Środki te pochodzą z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Program umożliwi świadczenie usług asystencji osobistej osobom z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, a także orzeczeniami traktowanymi z nimi na równi. Świadczenia polegają w szczególności na:

  • pomocy asystenta w wykonywaniu czynności dnia codziennego
  • pomocy przy przemieszczaniu się w wybrane miejsca (dom, placówki oświatowe, placówki służby zdrowia, świątynie, rehabilitacja, urzędy, znajomi, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne, sportowe)
  • załatwianiu spraw urzędowych

Uczestnicy programu za usługi asystenta nie ponoszą odpłatności. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudnej.