Charakterystyka i ocena stanu krajobrazu jest celem badań prowadzonych na zlecenie Samorządu Województwa Dolnośląskiego przez Instytut Rozwoju Terytorialnego. Zachęcamy do udziału w ankiecie. Jej wypełnienie zajmie około dziesięciu minut.

Ankieta ma charakter anonimowy, a jej wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie w celach badawczych. Podanie kodu pocztowego wraz z nazwą miejscowości jest niezbędne do przybliżonego określenia miejsca Państwa zamieszkania, koniecznego dla zidentyfikowania konkretnej jednostki krajobrazowej, dla której prowadzone jest badanie.

Biorąc udział w ankiecie możecie Państwo wpłynąć na wyniki audytu i przyczynić się do ochrony najcenniejszych krajobrazów w swoim otoczeniu.

W celu wypełnienia ankiety należy kliknąć w poniższy link:

https://noweankiety.irt.wroc.pl/index.php/949732?lang=pl