Rozpoczęły się zapisy na badania dzieci w wieku szkolnym na zawartość metali ciężkich, tj. miedź, kadm i ołów. Chęć udziału w badaniach należy zgłaszać do 23 grudnia 2021 r.

Podobnie jak w latach poprzednich, pobór krwi dla oznaczenia zawartości metali zostanie przeprowadzony u 25% populacji dzieci uczęszczających do szkół (do 18 roku życia), zamieszkałych na terenie Gminy Rudna. Badania zostaną wykonane do końca kwietnia 2022 roku.

– Zgłoszenia na badania przyjmujemy w Urzędzie Gminy w Rudnej do 23 grudnia tego roku. Rodzice, którzy już zgłosili dzieci w szkołach podstawowych w Rudnej i w Chobieni, nie muszą ponownie dokonywać zapisu – informuje Agnieszka Kozak-Skorynów z UG w Rudnej.

Aby zapisać dziecko na badania, wystarczy skontaktować się z Referatem Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki w Urzędzie Gminy w Rudnej, tel. 76 749 21 10 lub 76 749 21 09.

Badania zostaną przeprowadzone na podstawie porozumienia o współpracy w zakresie umożliwienia KGHM Polska Miedź SA rozbudowy Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most” o Kwaterę Południową oraz potrzeby rozwoju Gminy Rudna.