Już 12 listopada Główny Urząd Statystyczny rozpocznie badania kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Badanie będzie realizowane na próbie 100 000 mieszkań, które zostały już spisane w NSP.

Badanie kontrolne ma na celu oszacowanie błędu pokrycia i jest podstawowym sposobem oceny danych uzyskanych w ramach NSP 2021. Ankieterzy statystyczni od 12 do 24 listopada będą kontaktować się telefonicznie (z numeru 22 828 88 88) z pełnoletnią osoba, która w spisie była pierwszym respondentem, czyli reprezentantem mieszkania. W trakcie wywiadu będą zadawane pytania dotyczące m.in. miejsca zamieszkania  na dzień 31 marca 2021 r., poziomu wykształcenia, własności mieszkania czy sposobu realizacji spisu.

Udział w badaniu kontrolnym jest obowiązkowy. Każdy uczestnik badania będzie mógł zweryfikować tożsamość ankietera:

  • poprzez stronę internetową spis.gov.pl,
  • dzwoniąc na numer 22 279 99 99 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora).

Wszelkie informacje o listopadowym badaniu kontrolnym dostępne są na stronie spis.gov.pl.