Dziś rusza II edycja Konkursu Grantowego na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła, niespełniających norm unijnych. O dotacje ubiegać mogą się właściciele nieruchomości z terenu gminy Rudna, którzy zdecydują się na nowe źródło ogrzewania, inne niż piece węglowe (uwaga: piece na ekogroszek i piece posiadające wymienne lub wysuwane ruszty nie będą podlegały dotacji). Maksymalne wsparcie może wynieść do 70% wartości inwestycji, jednak nie więcej niż 20.000,00 złotych na jedno gospodarstwo.

 

Konkurs Grantowy jest efektem podpisanego, w dniu 12 kwietnia 2019 r., Porozumienia intencyjnego przez Gminę Rudna oraz  Gminy: Ścinawa, Chocianów, Prochowice i Gminę Miejską Lubin w sprawie współpracy dotyczącej opracowania wspólnej dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie Projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji”, a następnie złożonego wspólnego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie ww. Projektu Grantowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.3  „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym” Poddziałanie 3.3.1 OSI „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI”, Typ 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej.

Przypominamy, że każda zgłoszona do konkursu inwestycja, zgodnie z wymogami, musi posiadać uproszczony audyt energetyczny. Na stronie internetowej Gminy Rudna www.bip.rudna.pl w zakładce: Informacje o środowisku/Konkurs grantowy na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła jest dostępna lista audytorów. To Grantobiorca, czyli osoba wnioskująca o wsparcie na wyminę źródła ciepła jest zobowiązana wybrać i opłacić audytora z listy rekomendowanej. Koszt pracy audytora jest kosztem kwalifikowalnym i podlegać będzie również refundacji.

Ogłoszenie o otwartym naborze wniosków o udzielenie grantu dostępne jest również na stronie internetowej www.bip.rudna.pl w zakładce Informacje o środowisku/Konkurs grantowy na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła/ Edycja II.

 

Termin składania wniosków: 17.05.2021 – 17.06.2021 r. od pn. – pt.  w godz. 9:00 – 14:00, biuro podawcze na parterze w Urzędzie Gminy Rudna, Plac Zwycięstwa 15 lub za pośrednictwem poczty.

Punkt konsultacyjny: we wrotki i czwartki w godz. 900 – 1400.

Więcej informacji dot. konkursu grantowego udzielają pracownicy Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa pod nr tel. 76-749-21-31.

Alokacja przewidziana na granty w ramach II naboru to 1 562 496,34 zł.