Gmina Rudna wybuduje na powiatowej drodze chodnik. Jutro nastąpi przekazanie placu budowy. Prace mają zakończy się w ciągu 4 miesięcy.

Dzięki zaangażowaniu radnej Marzanny Szum, poprawi się bezpieczeństwo pieszych w miejscowości Mleczno. Gmina przystępuje do budowy chodnika. Ta poprawiająca bezpieczeństwo inwestycja finansowana jest z budżetu gminy Rudna. Odcinek chodnika będzie miał niemal 100 metrów długości i 2 metry szerokości. Wraz z nim zostanie wykonany kanał technologiczny, montaż barier drogowych, profilowanie rowów i skarp, częściowy demontaż bariery ochronnej, wykonanie utwardzenia pod wiatę wraz z montażem wiaty przystankowej, miejscowa naprawa utwardzenia w wiacie przystankowej, zmiana lokalizacji przejścia dla pieszych i wykonanie odwodnienia liniowego.  – Po rozmowach z powiatem, gdyż inwestycja będzie na jego drodze zdecydowałem, że trzeba przyspieszyć prace, dlatego w tegorocznym budżecie zostały zabezpieczone pieniądze na ten cel. Budowa chodnika w całości zostanie sfinansowana z budżetu gminy Rudna – mówi wójt Adrian Wołkowski.
Wczoraj wójt  podpisał umowę na wykonanie chodnika. Na czas prac przy drodze zmieniona zostanie organizacja ruchu, wprowadzony zostanie ruch wahadłowy. Wykonawca ma 4 miesiące na realizację zadania. Zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby skrócić czas prac. Koszt tej poprawiającej bezpieczeństwo inwestycji to ponad 165 tys. zł.