Umowa o powierzeniu przez Powiat Lubiński Gminie Rudna pełnienia funkcji inwestora przy budowie chodnika w Mlecznie przy drodze powiatowej jest już przygotowana. Jest ona niezbędna do wykonana tej inwestycji.

Droga należy do Powiatu Lubińskiego. O wykonanie przy niej chodnika zabiegają władze naszej gminy.

Radni podczas ostatniej sesji rady Gminy podjęli uchwałę o pomocy finansowej dla Powiatu Lubińskiego w wysokości 50 tysięcy złotych. Pieniądze te mają być przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej chodnika. Aby przyspieszyć prace gmina przygotowała umowę z powiatem o powierzeniu jej funkcji inwestora.