Mieszkańcy Rynarcic będą mieć nową, wygodną drogę, która umożliwi lepszy dojazd do posesji. Gmina Rudna podpisała już umowę z wykonawcą.

W Rynarcicach przebudowana zostanie droga nr 230.

Rynarcice droga do posesj

Inwestycja realizowana jest na wniosek mieszkańców sołectwa, którzy zabiegali o wygodniejszy dojazd do swoich posesji.

W ramach inwestycji ekipy budowlane wykonają nawierzchnię tłuczniową o powierzchni ponad 570 m². Wykonana zostanie również nawierzchnia poboczy. Dodatkowo wykonawca uzupełni nawierzchnię z brukowca z kamienia łamanego.

Wykonawca ma 3 miesiące od dnia podpisania umowy na wykonanie prac.