Rozpoczęła się przebudowa drogi osiedlowej w Gwizdanowie. Sąsiaduje ona z budynkiem remizy OSP Gwizdanów.

Ekipy budowlane zdjęły już wierzchnią warstwę i kończą dokładne wytyczanie nowej drogi oraz zjazdów do posesji. Zakres robót obejmuje przebudowę drogi dojazdowej o długości prawie 150 metrów i położenie na niej nowej nawierzchni z asfaltbetonu. Ta mieszanina mineralno-asfaltowa składająca się z kruszywa, piasku i asfaltu, jest najczęściej wykorzystywana do wykonywania nawierzchni dróg. Ekipy budowlane wykonają również zjazdy do posesji z betonowej kostki.

Prace powinny zakończyć się do połowy listopada. Wartość inwestycji wynosi ponad 295 000 zł.

Na 2021 rok Gmina Rudna zaplanowała inwestycje drogowe o wartości ponad 3 mln 190 tysięcy złotych. Są to środki z budżetu gminy oraz pozyskane ze źródeł zewnętrznych.