Komisariat Policji w Rudnej zorganizował spotkanie dotyczące bezpieczeństwa na terenie Gminy Rudna.

Prelekcję na ten temat poprowadził Mateusz Dudek, kierownik ogniwa patrolowego komendy w Rudnej.

W spotkaniu, które odbyło się dziś na świetlicy w Chobieni, wziął udział Wójt Gminy Rudna, Zbigniew Grabowski. Ze strony mieszkańców frekwencja była natomiast niewielka.

Korzystając z okazji serdecznie zachęcamy do szerszego uczestnictwa w inicjatywach służących celom społecznym i szeroko rozumianemu dobru wspólnemu.

Pamiętajmy, że Gmina Rudna to Nasz Dom! 🏡