O nowe ogrodzenie oraz system monitoringu wzbogaciły się obiekty szkoły podstawowej w Rudnej. Wpłynie to na bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły oraz osób korzystających z obiektów sportowych i centrum multimedialnego zlokalizowanych na terenie placówki.

Wokół terenu szkoły postawiono 338 metrów dodatkowego nowego ogrodzenia oraz furtki, bramy i słupki. W postawionym wiele lat temu ogrodzeniu wykonano niezbędne naprawy oraz kilkukrotnie je pomalowano. Koszt inwestycji wyniósł 105 166 zł.

Na terenie placówki zamontowano również nowy system zewnętrznego monitoringu wizyjnego. W jego skład wchodzi 25 kamer, które wraz z całą niezbędną infrastrukturą techniczną umożliwiają ogląd oraz rejestrację zdarzeń na terenach szkolnych. Koszt tej inwestycji zamknął się kwotą 83 710,65 zł brutto.

Wszystkie osoby korzystające z gminnej biblioteki, basenu czy innych obiektów sportowych mogą bez przeszkód wchodzić na teren szkoły. Pozostałe osoby są proszone przez dyrekcję placówki o respektowanie granic wyznaczonych ogrodzeniem i nie wchodzenie na teren szkoły, zwłaszcza w godzinach zajęć lekcyjnych. Bezpieczeństwo dzieci powinien być priorytetem dla nas wszystkich.