Oddaliśmy do użytku chodnik i drogę po przebudowie w Rudnej. W niemal 60% inwestycja została sfinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

– O tę drogę i chodnik wnioskowaliśmy od ponad 10 lat. Ciągli nam mówili, że się nie da. Temat ruszył 2 lata temu, kiedy gmina zaczęła szukać finansowania i teraz mamy to zrobione jak należy – mówi Marzena Ostrowska, sołtys sołectwa Rudna, która wzięła udział w odbiorze prac.

W ramach inwestycji poszerzono istniejącą jezdnię gminnej drogi i wybudowano 170 metrów nowego chodnika. Przebudowano również przydrożny rów, wybudowano kanał technologiczny oraz system odwodnienia odprowadzający wody opadowe i roztopowe z drogi oraz chodnika do istniejących rowów przydrożnych i cieku wodnego.

Z chodnika i szerszej jezdni są zadowoleni wszyscy mieszkańcy tej części Rudnej, którzy teraz bez obaw mogą chodzić do sklepu czy na dworzec kolejowy. – Było wąsko, auta z trudem się mijały, zero chodnika, a tędy idziemy do sklepów czy na kolej – mówi Mirosław Śpiak. Wtóruje mu Zbigniew Kazimierów, którego dzieci codziennie chodzą ulicą Polną do szkoły. – Dzieci z kilku domów idą. Strach było czasami puszczać. Dobrze, że zrobili – dorzuca.

Na tę inwestycję Gmina Rudna pozyskała z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 314 664 zł. Wartość całej inwestycji wyniosła 542 344,44 zł. 

– Cieszę się, że zakończyliśmy kolejną drogową inwestycję. Procedura w tym przypadku była wyjątkowo skomplikowana, ale daliśmy radę. I już jesteśmy w Studzionkach, gdzie realizujemy budowę kolejnego chodnika – informuje Adrian Wołkowski, Wójt Gminy Rudna.

Chodnik w Studzionkach również jest realizowany na wniosek mieszkańców.