Zaprowadzi do lekarza, na koncert, do świątyni i na rehabilitację. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej bezpłatnie pomoże w codziennych czynnościach.
Niepełnosprawni mieszkańcy gminy Rudna mogą ubiegać się o wsparcie asystenta osobistego. Pomoże w codziennych czynnościach, nie wyręczy, lecz pomoże. Zaprowadzi do lekarza, na rehabilitację, do świątyni, urzędu, do znajomych, na wydarzenia kulturalne i sportowe.
– Ze wsparcia asystenta mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne. – mówi Dorota Wojtun-Koblańska dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej. – Uczestnicy programu za usługi asystenta nie ponoszą odpłatności. – dodaje dyrektor GOPS.

W bieżącym roku na realizację Programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” pozyskano ponad 100 tys. zł.  – Planowane jest udzielenie 2280 godzin wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. – mówi Dorota Wojtun-Koblańska dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej.
Osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia mogą zgłaszać się do GOPS w Rudnej, Plac Zwycięstwa 5, codziennie w godzinach od 7:00 do 15:00, biuro nr 2a lub telefonicznie pod nr 76 847 90 27.
Pieniądze na realizacje Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” pochodzą z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.