Instytut Medycyny Wsi realizuje na zlecenie Ministerstwa Zdrowia działania profilaktyczne związane z chorobami zawodowymi. Badania są skierowane do rolników, leśników, weterynarzy, pracowników służb mundurowych, jak również do wszystkich osób, które mogą być potencjalnie narażone na szkodliwe czynniki biologiczne obecne w środowisku pracy, miejsca zamieszkania czy rekreacji.

NPZW ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, uczestnicy programu mogą bezpłatnie wykonać następujące badania:

  • badania serologiczne w kierunku boreliozy metodą ELISA w klasie IgM i IgG
  • badania serologiczne w kierunku boreliozy metodą Western Blot w klasie IgM i IgG
  • badania serologiczne w kierunku toksoplazmozy metodą ELFA w klasie IgM i IgG oraz awidność IgG u osób dodatnich w klasie IgG
  • badania serologiczne w kierunku kleszczowego zapalenia mózgu (KZM) metodą ELISA w klasie IgM i IgG lub badania poziomu przeciwciał klasy IgG u osób zaszczepionych przeciw KZM

W zakresie badań środowiskowych, uczestnicy mają możliwość bezpłatnego wykonania badań kleszczy oraz gleby:

  • badania kleszczy usuniętych ze skóry na obecność bakterii Borrelia burgdorferi (czynnika etiologicznego boreliozy) oraz Borrelia miyamotoi
  • badania próbek gleby (z pól uprawnych, ogrodów, tuneli, sadów) w kierunku wykrywania żywych jaj pasożytów jelitowych: Trichuris spp. Ascaris spp. i Toxocara oraz bakterii Salmonella, a także oznaczanie ogólnej liczby bakterii, w tym fekalnej grupy coli

Więcej informacji na temat projektu oraz procedury udziału w badaniach można uzyskać w Instytucie Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, ul. Jaczewskiego 2, także na stronie npz.imw.lublin.pl oraz pod numerem telefonu +48 81 71 84 555.