40 tysięcy złotych wyłoży z budżetu Gmina Rudna na tegoroczne usuwanie elementów azbestowych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy. To kolejna akcja, której celem jest ostateczne oczyszczenie budynków z tego niebezpiecznego minerału.

Włókna i pył azbestowy są przyczyną pylicy oraz nowotworów. Drobiny azbestu odkładają się w płucach nie dając początkowo żadnych objawów. Choroba rozwija się powoli przez co najmniej kilkanaście lat.

– Azbest był niegdyś popularnym składnikiem materiałów izolacyjnych. Wykorzystywano go do produkcji ogniotrwałych farb i tkanin oraz pokryć dachowych, w tym eternitu. W Polsce zakaz produkcji i stosowania wyrobów zawierających azbest wprowadzono w 1998 roku. Od 2005 roku w całej UE obowiązuje całkowity zakaz importu azbestu, produkcji i obrotu wyrobami azbestowymi. W naszej gminie od wielu lat prowadzimy akcje bezpiecznego usuwania tej substancji – wyjaśnia Ewelina Bilańska z referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa.

Prace przy demontażu i wywiezieniu elementów azbestowych zakończą się w połowie sierpnia. Do tegorocznej akcji zgłosiło się 25 właścicieli nieruchomości. Gmina złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o częściową refundacje poniesionych kosztów.

Już teraz można starać się o usunięcie azbestu w następnym roku. Zgłoszenia są przyjmowane w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa.

Tel: 76 749 21 31 wew. 132
E-mail: ebilanska@rudna.pl

Urząd Gminy w Rudnej
pl. Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna
Pokój nr 206