Z integracyjnych i edukacyjnych wyjazdów korzystają uczniowie  szkół podstawowych w naszej gminie. Wycieczki są finansowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego oraz Gminy Rudna.

Uczniowie z Chobieni pojechali na trzy dni do Dobkowa w Górach Kaczawskich. Celem wyjazdu była integracja po izolacji spowodowanej pandemią oraz zdobycie kompetencji współpracy w grupie. Jednocześnie dzieci poszerzały swoją wiedzę i nabywały praktyczne umiejętności. Wzięły między innymi udział w grze terenowej, poszukiwaniu złota, w warsztatach pszczelarskich, w warsztatach pieczenia chleba czy zajęciach stolarskich. Łącznie z wycieczki skorzystało 30 uczniów.

Kolejny wyjazd jest planowany dla uczniów ze szkoły w Rudnej, którzy skorzystają z zajęć edukacyjno-ekologicznych dla najmłodszych uczniów w Dziewieniu, Myśliborzu i Przemkowie oraz z zajęć w Parku Nauki i Techniki w Wałbrzychu.

Wycieczki są finansowane w ramach zawartej przez Gminę Rudna umowy z Województwem Dolnośląskim o dofinansowanie Projektu: Otwarci na integrację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota dofinansowania wynosi 116 646,35 zł , co stanowi 85% wydatków, 15 % kosztów ponosi gmina.