Gmina Rudna zawarła umowę o współpracy z Dolnośląską Federacją Sportu. Dotyczy ona realizacji programu Szkolny Klub Sportowy.

Jego celem jest dodatkowa aktywność fizyczna uczniów podczas pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych w szkole. SKS prowadzą nauczyciele wychowania fizycznego. Dzięki tym dodatkowym zajęciom uczniowie mogą zmienić swoje nawyki związane z aktywnością sportową czy poprawić swój stan zdrowia.

W programie biorą udział uczniowie ze szkół w Rudnej i Chobieni, po dwie grupy z każdej placówki. Program będzie realizowany do końca listopada.