5  listopada 2021 r. po godz. 12.00 nie będzie możliwości załatwienia spraw związanych z dowodami osobistymi. Od 5 do 7 listopada  Departament Spraw Obywatelskich MSWiA zaplanował wdrożenie systemów, które umożliwią wydawanie dowodów osobistych, zawierających w warstwie elektronicznej odciski palców.

5 listopada, o godzinie 12:00, dostęp do Rejestru Dowodów Osobistych zostanie całkowicie zablokowany dla urzędników. Oznacza to, że od tego czasu, w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rudnej, nie będzie możliwe załatwienie spraw z zakresu:

  • złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego
  • odebrania nowego dowodu osobistego
  • ustalenia kodów PIN do certyfikatów zawartych w dowodzie osobistym
  • zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
  • zgłoszenia zawieszenia certyfikatów zawartych w dowodzie osobistym
  • zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych

Załatwienie powyższych spraw będzie ponownie możliwe od dnia 8 listopada 2021 r.

W związku z tym, prosimy o załatwienie spraw związanych z dowodami osobistymi 5 listopada maksymalnie do godziny 11.30.