Sołectwo BrodówSołtys

Katarzyna Kuchnowicz

Położony przy jednej z najstarszych w naszym regionie linii kolejowych Brodów, zachował pozostałości dawnego folwarku i pałacu. Dzisiaj ta spokojna miejscowość, poprzez bezpośrednią bliskość drogi powiatowej Rudna – Głogów, ma doskonałe atuty komunikacyjne. Wieś liczy 184 mieszkańców.

HISTORIA

Około 1456 r. Melchior von Stosch oraz jego bracia Kasper i Franz zakupili części wsi Brodów, które obejmowały niewielki folwark, kościelne majątki w postaci ziemi oraz miejscowy młyn. W 1571 r. część dóbr w Brodowie, należących do rodziny von Stosch, zakupił Melchior von Haugwitz z Obiszowa, a jego rodzina rozporządzała nimi do 1688 r. Kolejnym właścicielem tutejszych majątków był Hans Wilhelm von Falckenhain, którego następcy utrzymali je w swych rękach do 1720 r., a później Agnes von der Heide z domu von Bleker, która zapisała cały majątek na rzecz kościoła w Rudnej.

W latach 1727-1742 właścicielem ziemskim w Brodowie stał się przedstawiciel rodziny von Kottwitzów. Po nim dobrami zarządzali reprezentanci rodu von Arnold, następnie Siegfried von Uechtritz (1760 r.), Karol Gottlob von Schweinichen (1761 r.), Georg Sigmund von Festenberg-Pakischa (1763 r.), Hans Ernst von Förster z Toszowic (1765 r.) i Maksymilian von Kreckwitz (ok. 1767-1787 r.).

W latach 1830-1845 wśród posiadaczy majątków figurował baron von Langerman, w okresie ok. 1876-1890 Paul von Debschütz, następnie baron Veit-Adolf von Seckendorff-Gudent, który w latach 1891-1898 poszerzył areał o 100 ha i najprawdopodobniej zainicjował powstanie miejscowej wytwórni krochmalu. W 1898 roku wszystkie dobra przeszły w ręce Friedricha Teichmanna i przypuszczalnie były powiększane i zarządzane przez niego do 1945 r.

W latach 1618-1648 wojna trzydziestoletnia odcisnęła swoje piętno na wsi Brodów, a wielu jej mieszkańców udało się do Polski. W 1712 r. mieszkańców zdziesiątkowała również zaraza, przywieziona do wsi przez polskiego mistrza szewskiego. W czasie wojen napoleońskich miejscowość została również doszczętnie spalona.

Na północno-zachodnim krańcu wsi znajdują się pozostałości dawnego folwarku. Nieco dalej na zachód zlokalizowane są ruiny pałacu, który swój kształt architektoniczny zawdzięczał najprawdopodobniej jednemu z przedstawicieli rodu Haugwitzów.

Nazwy wsi zmieniały się na przestrzeni lat. W 1457 r. nosiła ona nazwę Brodelwitz, a później Brodilwicz. W 1787 r. nazwę zmieniono na Brodelwiz, następnie ponownie na Brodelwitz. Od 1945 r. miejscowość nosi nazwę Brodów. Uważa się także, że pierwotna nazwa wsi brzmiała Brodowcze, a wywodziła się od słowa „broda” lub „bród”.