Sołectwo BrodowiceUsytuowane przy drodze nr 323 wiodącej do Chobieni Brodowice, witają kwiatami

z miejscowego gospodarstwa ogrodniczego oraz zabytkowymi ruinami dawnego pałacu właściciela wsi. Miejscowość liczy 62 mieszkańców.

Sołtys

Tomasz Szubert

HISTORIA

Na początku XIV wieku, wieś Brodowice została przeniesiona na prawo niemieckie, a w roku 1305 istniało w niej alodium, czyli ziemie wolne od lenna, które należały wówczas do Henczlo Mrokoty. W końcu XV i na początku XVI wieku dobra ziemskie podzielone były na dwie części. Właścicielami jednej byli kolejno Caspar Pusch i Bernhard Weyseheim (1493), Hans Busewory (1507) i Leonhard von Stössel (1511). Posiadaczem drugiej części dóbr był około 1512 roku Henrich Wunsch.

Kolejnymi właścicielami scalonych już brodowickich majątków byli Hans Lupticz (1485), przedstawiciele rodziny von Unruh (1550), Melchior von Unruhe (1589) i Valention von Stösel (1688). W XVIII wieku należały z kolei do generałowej von Kursel (1765), pana von Tschammer (1791), przedstawiciela rodu von Dibitisch (1814-1830 r.), rotmistrza von Biele (1845), Augusta Kahle (1876) i Bruna von Mutzenbechera.

W latach 1765-1814 Brodowice wchodziły w skład księstwa głogowskiego, a po 1818 r. znalazły się w rejencji wrocławskiej powiatu ścinawskiego. XVIII-wieczną osadę zamieszkiwali głównie zagrodnicy – ludność chłopska z małymi gospodarstwami. Od XIX wieku miejscowość należała do parafii ewangelickiej w Kębłowie i do parafii katolickiej w Chobieni.

Przed rokiem 1824 osadę wypełniała skromna i mało zagęszczona zabudowa. W dworskiej części wsi założono dwa duże stawy, a w latach 1892-1925 zagęszczono sieć lokalnych dróg przez co wieś zyskała charakter wieloulicowy.

W Brodowicach na uwagę zasługują pozostałości zabytkowego pałacu z parkiem. Ta siedziba szlachecka powstała najprawdopodobniej już w XIV wieku. W roku 1824 składała się ze skromnego budynku usytuowanego po zachodniej stronie folwarku, a w II połowie XIX wieku powstał pałac, utrzymany w prostym stylu neoklasycznym z elementami stylu arkadowego. Zabytkowy park ze stawem za pałacem zachował się do dziś.

Nazwy wsi zmieniały się na przestrzeni lat. Ok. 1300 r. nosiła ona nazwę Brewlitz, a później Bredelwitz (1485), Brewitz, Bredelwitz (1589), Brödelwitz (1765), Brodelwitz (1791-1814) i Brödelwitz (1830-1945). Po 1945 nazwę wsi zmieniono na Brodowice. Etymologia nazwy skupia się wokół słowa „broda”.

dawny pałac w Brodowicach